Výsledky hlasovania

Harmonogram

Predkladanie projektov

Projektek beadása

4.9. - 30.9.2023

Posudzovanie projektov

Projektértékelés

1.10. - 31.10.2023

SMS hlasovanie

SMS szavazás

2.11. - 16.11.2023

Zverejnenie výsledkov

Eredmények közzététele

30.11.2023

Realizácia projektov

A projektek megvalósítása

1.1. - 15.12.2024

Participatívny rozpočet/ Részvételi költségvetés

Daj farbu a radosť školskému dvoru / Adj színt és örömet az iskola udvarának

633 hlasov
project_image

Dunaparti pihenőhelyek kialakítása / Vytvorenie miest na odpočinok pri Dunaji

556 hlasov
project_image

A csölösztői szivárgócsatorna biológiai megtisztítása / Biologické čistenie priesakového kanála v Čilistove

550 hlasov
project_image

Sporpálya felújítása / Obnova športovej plochy

462 hlasov
project_image

Výsadba, ochrana a údržba stromov v okolí Šamorína / Fák ültetése, védelme és karbantartása Somorja környékén

375 hlasov
project_image