:

Participatívny rozpočet/ Részvételi költségvetés

Milí obyvatelia Šamorína, 

mnohí z Vás majú dobré – skvelé – zaujímavé nápady, ako zlepšiť život v našom meste.
Čoho sa bude projekt týkať, je na Vás.
Príďte s nápadom, ako Šamorín skrášliť, zlepšiť život jeho obyvateľom, s nápadom ekologického projektu alebo organizáciou podujatia. 
Mesto vyčlenilo na podporu Vašich projektov celkovo 15 000 € z rozpočtu mesta.
Týmto chceme podporiť obyvateľov, ktorým záleží na budovaní dobrých vzťahov, ochrane prírody, tradíciách, majú nadšenie a odhodlanie zrealizovať konkrétny projekt - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Spojme sily pre Šamorín!

Maximálna výška podpory na jeden nápad je až 3 000 €. Nápady posielajte do 30.6.2022. 

O tom, ktoré z projektov budú podporené, ROZHODNÚ OBYVATELIA ŠAMORÍNA.
TEŠÍME SA NA VŠETKY NÁPADY A SPOLUPRÁCU.


Kedves somorjaiak!

Bizonyára már Önökkel is előfordult, hogy elképzelték, miként alakítanák át az utcájukat, mire használnák a kihasználatlan területeket, hogyan tennék mindenki számára jobbá azt a helyet, ahol élnek. A részvételi költségvetés pont erre ad lehetőséget. Kezdjen el gondolkodni, az Ön ötletére is számítunk!

Az Önök elképzeléseinek megvalósítására a város évi 15.000 €-t szán.
Az ötlet megvalósítására kérvényezhető maximális támogatás 3 000 €. A kérvény beadási határideje 2022.6.30.

Arról, melyik ötlet valósul majd meg, SOMORJA VÁROS LAKOSAI DÖNTENEK.
VÁGJUNK BELE!

 Základné informácie

 Alapinformációk

 Aké témy?

  • úpravy verejného priestranstva, športových areálov, areálov škôl,
  • voľnočasové tvorivé aktivity,
  • verejnoprospešné služby, inovácia existujúcej alebo vytvorenie novej služby

 

 Milyen témák?

  • közterületek, sportpályák, iskolák területének rendbetétele, felújítása,
  • szabadidős alkotó tevékenységek,
  • közérdekű szolgáltatások, meglévő szolgáltatás továbbfejlesztése vagy új szolgáltatás kialakítása

Kto?

Projekty predkladajú fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Šamorín staršie ako 16 rokov alebo fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby so sídlom na území mesta.

Ki?

A projekteket a Somorja Város területén állandó lakóhellyel rendelkező, 16 évesnél idősebb személyek vagy a város területén székhellyel rendelkező vállalkozó természetes személyek és jogi személyek nyújthatják be

 Dotácia
 Na jeden projekt min 300 eur – max 3000 eur

 Támogatás
 Egy projektre min. 300 eur – max 3000 eur

 Hlasovanie

  • hlasovania sa môže zúčastniť každý občan mesta s trvalým pobytom v Šamoríne nad 16 rokov veku,
  • každý občan môže hlasovať jedenkrát a môže hlasovať maximálne za tri návrhy projektov.

 Szavazás

  • a szavazáson minden 16 év feletti lakos részt vehet, aki Somorja Város területén állandó lakóhellyel rendelkezik,
  • minden polgár egyszer adhatja le a szavazatát és legfeljebb három projektre szavazhat

 

 

 

Viac info

Harmonogram

Predkladanie projektov

Projektek beadása

1.6.2022-30.6.2022

Posudzovanie projektov

Projektértékelés

1.7. - 31.8.2022

SMS hlasovanie

SMS szavazás

12.9. - 23.9.2022

Zverejnenie výsledkov

Eredmények közzététele

30.9.2022

Realizácia projektov

A projektek megvalósítása

1.1.2023-15.12.2023

Po prvýkrát môžete vy OSOBNE rozhodnúť, ktoré z nich získajú podporu.
Stačí si vybrať 1 - 3 projekty spomedzi 18 nápadov.

Svojim hlasovaním ovplyvníte, ktoré z nich sa v našom meste budúcom roku zrealizujú.
Hlasovať môžete LEN 1 RAZ 
cez mobil. 
Hlasovania sa môže zúčastniť len občania nad 16 rokov s trvalým pobytom v Šamoríne.
Predkladateľom projektov ďakujeme za úsilie, ktoré chcú venovať skrášleniu nášho mesta a skvalitneniu priestorov, v ktorých spoločne žijeme. 

Budeme radi, ak sa inšpirujete a v budúcnosti aj vy prídete so svojim nápadom. 


Kedves lakosok!

 

Somorja városa a részvételi költségvetés keretén belül, a lakosok által megírt projektek támogatására összesen 15 ezer eurót hagyott jóvá.

Most először ÖNÖK dönthetnek arról, melyik projekt nyerjen támogatást.

A beérkezett 18 ötlet közül 1 maximimum 3 projekre lehet szavazni.

Az Ön szavazata is dönt arról, hogy az elkövetkezendő évben mely projektek valósulnak meg a mi városunkban.

Csak EGYSZER szavazhat, mobilos segítséggel.

A szavazáson csak 16 évnél idősebb Somorjai lakhellyel rendelkező személy vehet rész.

Köszönjük a projektgazdáknak az erőfeszítéseiket, amelyeket városunk szépítésére és a közös tereinek javítására szeretnének fordítani.

Reméljük, hogy a projektek ösztönzően hatottak rád, és a jövőben TE is bekapcsolódsz az ötleteddel.